Svitky od Peter Paul and Mary

  1. Odešla duha (Gone the rainbow)

    O vyprávění mámy dítěti o zemřelém otci.