Svitky od Seekers

  1. Zaslíbená zem (I’ll never find another you)

    O absolutní oddanosti své lásce.