Africká zem (Under African Skies)

Josef kráčel dál a noční stín mu zakryl tvář
a jen v očích svých nosil měsíční zář.
Šel dlouhou pouť
a Jižní kříž ho tou cestou provázel,
když zkoušel sám
přejít africkou zem.

Tohle je příběh, co zní už od počátku věků.
Tohle je láska, ten proud, co by hravě vzal hráz.
Zdá se mi sen, že k horám já volám tvé jméno.
Hledáme původ rytmů
co celé ty věky zní v nás.

Tak dávno, v mládí,
písně z chrámů
jsem slýchával u svých dveří znít.
Bože, dál tu dívku
veď pryč ode všech strastí.
Nechej ji žít pod nebem souznění
a víc už nebude chtít.

Tohle je příběh, co zní už od počátku věků.
Tohle je láska, ten proud, co by hravě vzal hráz.
Zdá se mi sen, že k horám já volám tvé jméno.
Hledáme původ rytmů
co celé ty věky zní v nás.

Josef kráčel dál a noční stín mu zakryl tvář
jenom ve svých očích míval slunečný den.
Šel dlouhou pouť
a Jižní kříž ho tou cestou provázel,
když zkoušel sám
přejít africkou zem.