Černá vrána (Čornyj voran)

Černá vráno, proč tak nízko,
dnes mi létáš nad hlavou,
já tě prosím
nech mě, vráno, být, snad nejsi osud můj,
černá vráno, já nejsem tvůj.

Černá vráno, jistě znáš to,
povel útok, salvy z děl,
ptám se jen, zda
může za to Bůh, když střela najde cíl,
černá vráno, já jsem tam byl.

Černá vráno, mávni křídly,
leť do krajů za řekou,
pozdravuj tam
pověz mámě mé, před domem bude stát,
vzkaž, že syn její za vlast pad.

Černá vráno, zbystra létni,
a mou milou najdi tam,
řekni jí že
už se nevrátím, že víc ji nechci znát,
řekni jí, že mám jinou rád.

Černá vráno, den se krátí,
neváhej a slétni blíž,
já tě prosím
nechci zůstat sám a tak mě opatruj,
černá vráno, já jsem teď tvůj.