Hloubka v očích

Otevřeš oči.
Tu nekonečnost nebe
v nich pořád vidím.