Poprvé u moře

Proč jen máš mít z moře strach,
že utopí tě ve vlnách?
Tak na hlubinu nesmíš jít,
nech si jen nohy pohladit.

A pak se nechej vodou nést,
jak lodě ze přístavních měst.
Neboj se, najdi v duši klid,
moře ti nechce ublížit.

Může být zrádné, tak to je,
či krásné, když se usměje,
a na hladině stovky hvězd.

Jenže to poznáš teprve,
až rozhodneš se do něj vlézt
a obejme tě poprvé.