Přiletěl orel

Přiletěl orel z dalekých plání
s východním větrem před rozedněním.
Přiletěl orel, tak znenadání,
a jeho křídla jsou tichá jak stín.

Přiletěl orel a střemhlav z výšky
do mého těla zaťal svůj spár.
Přiletěl orel, však s úskokem lišky.
Na kusy trhá mě nebeský car.

Přiletěl orel a klidně mě vraždí
a já se ptám, zda mojí vinou?
Loučím se s tebou, možná už navždy.
A slunce vychází nad Ukrajinou.