Svitky od Bob Dylan

  1. Kejklíř (Jokerman)

    O zmatení člověka a neutěšeném stavu světa.

  2. Právo k zabíjení (License to kill)

    O manipulaci s člověkem.