Svitky od Sting

  1. Zlatá pláň (Fields of gold)

    O životě s milovanou osobou.